การซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านดอนหัน

ด้วยโรงเรียนบ้านบ้านดอนหัน ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมระบบปรับปรุงระบบดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2561

ด้วยโรงเรียนบ้านบ้านดอนหัน ได้รับจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมระบบปรับปรุงระบบดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ปีงบประมาณ 2561 เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทางโรงเรียนจึงทำการประกาศราคากลางและกำหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์ดังกล่าว ดังนี้

ราคากลาง

https://drive.google.com/file/d/1BIbusL0fhOfMoZ_Z9WBUcm2M8hIE8nAt/view?usp=sharing

แบบ ปร.4

https://drive.google.com/file/d/1bg39i1mNejfqLU8tsBGUaS2h8w5Zjv22/view?usp=sharing

คุณลักษณะครุภัณฑ์

https://drive.google.com/file/d/1o8DCNdHxBJ1IfZ23uzHKpzjgPYvay7cu/view?usp=sharing

 

 

 
   ส่งข่าวโดย : บ้านดอนหัน   เมื่อวันที่ : 07 กันยายน 2561 เปิดอ่าน: 31 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 1.47.68.250   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศราคากลางกล่องสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) [12 กันยายน 2561] [อ่าน 79 ครั้ง]
ประกาศราคากลางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) โรงเรียนบ้านวังคูณ [12 กันยายน 2561] [อ่าน 47 ครั้ง]
ประกาศราคากลางกล่งรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD ) โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา [12 กันยายน 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศราคากลางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบ HD) โรงเรียนบ้านวังคูณ [07 กันยายน 2561] [อ่าน 57 ครั้ง]
การซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็กโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโรงเรียนบ้านดอนหัน [07 กันยายน 2561] [อ่าน 31 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th