เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมบรรยายพิเศษ

เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมบรรยายพิเศษ

 24 มิถุนายน 2561 นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ฯ จำนวน 74 คน ร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาการปฏบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดีสั่งสมความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม รวมถึงการทำงานเป็นทีม ปรับเปลี่ยนวิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ฯลฯ และเสริมสร้างคุณลักษณะ 5 ประการคือ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ และมีทักษะกระบวนการคิด โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก ม.ราชภัฎอุดรธานี ผศ.จินตนา ด้วงแพง บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการบริการที่เป็นเลิศ" และ ดร.ณัฐพงศ์ ฉลาดแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพป.อุดรธานี เขต 1บรรยายในหัวข้อ "แนวทางการพัฒนาตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน" ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

รายละเอียดดังนี้https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=photos&collection_token=100006777520669%3A2305272732%3A69&set=a.2141897409379489.1073745129.100006777520669&type=3

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 11 กรกฎาคม 2561 เปิดอ่าน: 38 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.10   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
"สพฐ.เกมส์"ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่ฯ [16 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 8 ครั้ง]
ประชุมสภากาแฟ ที่ภูพานน้อย [16 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 14 ครั้ง]
ประชุมทางไกล การรายงานจำนวนนักเรียน [15 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 6 ครั้ง]
จัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง [15 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 [14 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 9 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th