บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป. , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ โดยได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป. , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด โดยมีมติเห็นชอบร่วมกันในการส่งเสริม สนับสนุน เผยแพร่ และประสานการเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริตในหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทุกคน เพื่อยกระดับให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและโรงเรียนสุจริต ตามบันทึกข้อตกลง “สพฐ.ใสสะอาด ปราศจาก คอร์รัปชั่น” ทุกรูปแบบ อีกทั้งยังมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการดำเนินการดังกล่าวนี้ นายเกิดมี  สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฯร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงในสังกัด โดยมี นายวิศิษย์ ต้นอารีย์ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมเป็นพยาน ในการนี้ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อขับเคลื่อนเขตพื้นที่การศึกษาให้เป็นเขตสุจริต และสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมนำผู้เข้าร่วมประชุมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์  ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

 

รายละเอียดและภาพประกอบตามนี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=photos&collection_token=100006777520669%3A2305272732%3A69&set=a.2132498413652722.1073745126.100006777520669&type=3

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 14 มิถุนายน 2561 เปิดอ่าน: 97 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.178   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
"สพฐ.เกมส์"ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่ฯ [16 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 8 ครั้ง]
ประชุมสภากาแฟ ที่ภูพานน้อย [16 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 14 ครั้ง]
ประชุมทางไกล การรายงานจำนวนนักเรียน [15 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 6 ครั้ง]
จัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง [15 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 [14 พฤศจิกายน 2561] [อ่าน 9 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th