ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในช่วงเปิดภาคเรียน

นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในช่วงเปิดภาคเรียน

ระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในช่วงเปิดภาคเรียน เพื่อติดตามการบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามแนวนโยบายของ สพฐ.และกระทรวงศึกษาธิการ เน้นให้โรงเรียนพัฒนาผู้เรียนในด้านการอ่านออกเขียนได้ อ่านได้เหมาะสมกับชั้นเรียน ,การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของผุ้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ,การใช้ DLIT, DLTV มาช่วยในการจัีดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อีกทั้งการปรับรูปแบบการบริหารจัดการ เพื่อให้การจัดการศึกษาและการบริหารมุ่งสู่คุณภาพ โดยการลงพื้นที่ของ ผอ.เขตในครั้งนี้ เน้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

รายละเอียดและภาพประกอบ https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=photos&collection_token=100006777520669%3A2305272732%3A69&set=a.2121155678120329.1073745113.100006777520669&type=3

 

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 24 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน: 95 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.238   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต [14 มิถุนายน 2561] [อ่าน 38 ครั้ง]
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียนในสังกัดในช่วงเปิดภาคเรียน [24 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 95 ครั้ง]
ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่สุจริต [24 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 35 ครั้ง]
“ธงชาติและเพลงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” [18 เมษายน 2561] [อ่าน 72 ครั้ง]
มาตราการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 [30 มีนาคม 2561] [อ่าน 122 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th