ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโรงเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม)

ด้วยมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่)ศักดิ์พรทรัพย์ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน ระดับชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาโรงเรียน(ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถในการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เนื้อหาในรายวิชาต่าง ๆ และกระบวนการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงผู้อบรมจะได้พัฒนาเทคนิคการสอน สื่อการสอนและเครื่องมือต่าง ๆ ในการสอน โดยทางมูลนิธิฯจะจัดอบรมในเดือนมิถุนายนถึง เดือนสิงหาคม 2561 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) ณ อาคารมุลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์

และหากโรงเรียนที่สนใจสามารถคัดเลือกครูเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรที่ตรงกับการสอน หลักสูตรละ 2 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมูลนิธิ อุดมพร-สมศักดิ์ (เซี่ยงใช่) ศักดิ์พรทรัพย์ โทร.02-642-6060 โทรสาร 02-248-2017 E-mail: info@sakdibhornssup.org และ http://www.kusol.org

 

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน: 236 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.115   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 [22 มิถุนายน 2561] [อ่าน 20 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุน “เรียนภาษาอังกฤษกับทีชชิ่งทอยส์” ประจำปี 2561 [22 มิถุนายน 2561] [อ่าน 6 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2018” [22 มิถุนายน 2561] [อ่าน 5 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบัคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [19 มิถุนายน 2561] [อ่าน 319 ครั้ง]
ประกาศผลสอบการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [05 มิถุนายน 2561] [อ่าน 458 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th