ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรม หลักสูตร“ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรม หลักสูตร“ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ”

     ด้วยสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรม หลักสูตร “ก้าวสู่องค์การ 4.0  ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหาร จัดการภาครัฐ” มุ่งเน้นที่เทคนิคการปรับปรุงองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ขึ้น จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 มิถุนายน  และรุ่นที่ 2  วันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2561  ณ โรงแรม รอยัลปริ้นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ตามที่รัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์เชิงนโยบายประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจ  ของประเทศไทยแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการพัฒนาองค์การเพื่อก้าวสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 อย่างแท้จริง  โดยเริ่มสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ค่าลงทะเบียนท่านละ 9,500 บาท (ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น)  สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 สำหรับค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สำหรับผู้สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณปาริชาติ คมขำ  โทร 0 2141 9021 หรือ 098 624 1559    และสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครทาง www.igpthai.org

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน: 74 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.115   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี 2561 [22 มิถุนายน 2561] [อ่าน 20 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุน “เรียนภาษาอังกฤษกับทีชชิ่งทอยส์” ประจำปี 2561 [22 มิถุนายน 2561] [อ่าน 6 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ “World Robot Games Thailand Championship 2018” [22 มิถุนายน 2561] [อ่าน 5 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบัคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน [19 มิถุนายน 2561] [อ่าน 319 ครั้ง]
ประกาศผลสอบการคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [05 มิถุนายน 2561] [อ่าน 458 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th