ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อเมื่อ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อเมื่อ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561

     ด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 เข้ารับการพิจารณาคัดเลือก จำนวน 6  ประเภทคือ 1) นักเรียน นักศึกษา 2) นักกีฬา 3) ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4) นักร้อง นักแสดง ศิลปิน 5) สื่อมวลชน และ 6) ประชาชนทั่วไป เพื่อเทิดทูนเผยแพร่ พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้ทรงเป็นแม่แห่งชาติ เผยแพร่พระคุณและบทบาทของแม่ที่มีต่อครอบครัว สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งหน้าที่ลูกที่มีต่อแม่ คุณสมบัติต้องมีอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 60 ปี และมารดาต้องมีชีวิตอยู่หรือเสียชีวิตไม่เกิน 2 ปี ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับโล่เกียรติคุณในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561  โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์ฯ หรือดาวน์โหลดแบบกรอกประวัติได้ที่ WWW.NCSWT.OR.TH และจัดส่งแบบกรอกประวัติ จำนวน 6 ชุด พร้อมแผ่นซีดีประวัติย่อ จำนวน 2 แห่ง ส่งไปยังประธานคณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ เลขที่ 257 ตึกมหิดล ถนนราชวิ๔ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 (โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์)

  ไฟล์ประกอบ
ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที หน้า 1
ประกาศการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวที หน้า 2
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 10 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน: 26 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.196   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) [24 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 186 ครั้ง]
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโครงการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ [23 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 47 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน [21 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 145 ครั้ง]
ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค” [17 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 102 ครั้ง]
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) [17 พฤษภาคม 2561] [อ่าน 167 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th