ประชาสัมพันธ์และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ภายใต้เรื่อง “สุขใจ วัยทำงาน” (Mental Health in the Workplace) ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

         ด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561 ภายใต้เรื่อง “สุขใจ วัยทำงาน” (Mental Health in the Workplace) ระหว่างวันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ขององค์ความรู้ใหม่ที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตวัยทำงาน และภาวการณ์เจ็บป่วยทางจิตเวชอื่น ๆ เป็นเวทีเผยแพร่องค์ความรู้/นวัตกรรม/ผลงานวิชาการด้านการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษาโรคจิตเวชในวัยทำงาน และภาวการณ์เจ็บป่วยทางจิตเวชอื่น ๆ สร้างบรรยากาศและพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วม โดยค่าลงทะเบียนจำนวน 3,000 บาท ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าและชำระเงินภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561  ชำระค่าลงทะเบียน 2,500 บาท หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท สำหรับแบบฟอร์มต่าง ๆ ดาว์นโหลด และลงทะเบียนที่เว็บไซต์ http://aimhc.net/และwww.dmh.go.th/

 

  ไฟล์ประกอบ
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 10 พฤษภาคม 2561 เปิดอ่าน: 56 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.196   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 3 กลุ่มรายการ) [17 ธันวาคม 2561] [อ่าน 2 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานและ ครุภัณฑ์งานครัว ปี 2562 [14 ธันวาคม 2561] [อ่าน 10 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ปี 2562 [14 ธันวาคม 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [13 ธันวาคม 2561] [อ่าน 23 ครั้ง]
การฝึกอบรมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ปี 2562 [11 ธันวาคม 2561] [อ่าน 34 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th