การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมสนับสนุน ขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งผุ้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมประจำปี 2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 หรือวันที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

              ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th/evaluate/ หัวข้อ “การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”  ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ คนละ/กลุ่ม 2 ชุด และบันทึกข้อมูลผลงานพร้อมภาพประกอบลงแผ่นซีดีหรือ ดีวีดี จำนวน 1 แผ่น ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 10 เมษายน 2561 เปิดอ่าน: 144 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.159   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 3 กลุ่มรายการ) [17 ธันวาคม 2561] [อ่าน 5 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานและ ครุภัณฑ์งานครัว ปี 2562 [14 ธันวาคม 2561] [อ่าน 10 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ปี 2562 [14 ธันวาคม 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [13 ธันวาคม 2561] [อ่าน 24 ครั้ง]
การฝึกอบรมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ปี 2562 [11 ธันวาคม 2561] [อ่าน 34 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th