การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมสนับสนุน ขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งผุ้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมประจำปี 2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 หรือวันที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

              ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th/evaluate/ หัวข้อ “การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”  ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ คนละ/กลุ่ม 2 ชุด และบันทึกข้อมูลผลงานพร้อมภาพประกอบลงแผ่นซีดีหรือ ดีวีดี จำนวน 1 แผ่น ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 10 เมษายน 2561 เปิดอ่าน: 78 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.159   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ได้รับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ.2561 [10 กรกฎาคม 2561] [อ่าน 118 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน [05 กรกฎาคม 2561] [อ่าน 726 ครั้ง]
แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน(โครงการคืนครูให้นักเรียน) [05 กรกฎาคม 2561] [อ่าน 237 ครั้ง]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดอาคารเรียนที่ชำรุดของโรงเรียนในสังกัด [02 กรกฎาคม 2561] [อ่าน 137 ครั้ง]
ยืนยันการขอรับจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมและโทรทัศน์ของโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล [26 มิถุนายน 2561] [อ่าน 401 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th