การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ดำเนินโครงการคัดเลือกและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมสนับสนุน ขยายเครือข่ายเด็กหรือเยาวชน บุคคล และกลุ่มบุคคล ที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ในการส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งผุ้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผุ้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมประจำปี 2561 วันที่ 3 ตุลาคม 2561 หรือวันที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนด

              ในการนี้ จังหวัดหนองบัวลำภู จึงขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และส่งผลงาน โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ทางเว็บไซต์ www.m-culture.go.th/evaluate/ หัวข้อ “การคัดเลือกและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561”  ทั้งนี้ ให้จัดส่งเอกสารผลงานและหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมภาพประกอบ คนละ/กลุ่ม 2 ชุด และบันทึกข้อมูลผลงานพร้อมภาพประกอบลงแผ่นซีดีหรือ ดีวีดี จำนวน 1 แผ่น ไปยังสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ภายในวันที่ 20 เมษายน 2561 เพื่อพิจารณาคัดเลือกระดับจังหวัด

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 10 เมษายน 2561 เปิดอ่าน: 126 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.159   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลาง/ราคามาตรฐาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [20 กันยายน 2561] [อ่าน 206 ครั้ง]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น [20 กันยายน 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย [14 กันยายน 2561] [อ่าน 115 ครั้ง]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐาะนชำนาญการ [13 กันยายน 2561] [อ่าน 165 ครั้ง]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [13 กันยายน 2561] [อ่าน 130 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th