อบรมสะเต็มศึกษา ช่วงที่ 2 (ม.ต้น)

สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ช่วงที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน

ระหว่างวันที่ 24 -26 มีนาคม 2561 สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ช่วงที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมนเรศวร สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ตามที่ สพฐ.และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM E ducation) สู่สถานศึกษา โดยส่งสัญญาณด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV และ ระบบ Internet โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. ประธานเปิดการประชุมพร้อมมอบนโยบาย ในการนี้ นายอุทัย เมืองคุณ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พบปะผู้เข้ารับการอบรมและร่วมพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

รายะเอียดภาพประกอบดังนี้  https://www.facebook.com/profile.php?id=100006777520669&sk=photos&collection_token=100006777520669%3A2305272732%3A69&set=a.2092411284328102.1073745079.100006777520669&type=3

 
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มอำนวยการ   เมื่อวันที่ : 29 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน: 36 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 110.77.247.136   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
“ธงชาติและเพลงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” [18 เมษายน 2561] [อ่าน 10 ครั้ง]
มาตราการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 [30 มีนาคม 2561] [อ่าน 66 ครั้ง]
เปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารี ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 3 [29 มีนาคม 2561] [อ่าน 68 ครั้ง]
แสดงความยินดีกับ ดญ.ศรสวรรค์ สุภาเฮือง ซึ่งมีผลการสอบคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน และ ดญ.ชวพร หลงนุชาติ ดช.พงษ์พัส เลบ้านแท่น ซึ่งมีผลการสอบโอเน็ต (O-NET) คะแนนเต็ม 100 [29 มีนาคม 2561] [อ่าน 64 ครั้ง]
อบรมสะเต็มศึกษา ช่วงที่ 2 (ม.ต้น) [29 มีนาคม 2561] [อ่าน 36 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th