ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovation School Summit 2018

ด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการ April Series งาน Innovative School Summit 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพครูในประเทศให้เข้าสู่ The 21st century Learning ให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้บริหารมี Change Leadership Mind-set ในการบริหารโรงเรียนให้เท่าทัน Digital Technology ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์งาน Innovation School Summit 2018 ให้โรงเรียนทราบ

 

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้ง
รายละเอียดโครงการ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เมื่อวันที่ : 15 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน: 115 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลาง/ราคามาตรฐาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [20 กันยายน 2561] [อ่าน 204 ครั้ง]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น [20 กันยายน 2561] [อ่าน 10 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย [14 กันยายน 2561] [อ่าน 115 ครั้ง]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐาะนชำนาญการ [13 กันยายน 2561] [อ่าน 161 ครั้ง]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [13 กันยายน 2561] [อ่าน 130 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th