ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovation School Summit 2018

ด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการ April Series งาน Innovative School Summit 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพครูในประเทศให้เข้าสู่ The 21st century Learning ให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้บริหารมี Change Leadership Mind-set ในการบริหารโรงเรียนให้เท่าทัน Digital Technology ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์งาน Innovation School Summit 2018 ให้โรงเรียนทราบ

 

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้ง
รายละเอียดโครงการ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เมื่อวันที่ : 15 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน: 90 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
สำนักงาน ก.พ จัดหลักสูตรอบรมสำหรับข้าราชการที่จะเกษียณในปีงบประมาณ 2561 [19 เมษายน 2561] [อ่าน 67 ครั้ง]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [17 เมษายน 2561] [อ่าน 29 ครั้ง]
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ [10 เมษายน 2561] [อ่าน 45 ครั้ง]
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [10 เมษายน 2561] [อ่าน 25 ครั้ง]
การสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย [03 เมษายน 2561] [อ่าน 70 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th