ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovation School Summit 2018

ด้วย สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินโครงการ April Series งาน Innovative School Summit 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพครูในประเทศให้เข้าสู่ The 21st century Learning ให้ครูสามารถนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ผู้บริหารมี Change Leadership Mind-set ในการบริหารโรงเรียนให้เท่าทัน Digital Technology ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดโครงการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

          สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ขอประชาสัมพันธ์งาน Innovation School Summit 2018 ให้โรงเรียนทราบ

 

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้ง
รายละเอียดโครงการ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เมื่อวันที่ : 15 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน: 125 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 3 กลุ่มรายการ) [17 ธันวาคม 2561] [อ่าน 5 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานและ ครุภัณฑ์งานครัว ปี 2562 [14 ธันวาคม 2561] [อ่าน 10 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ปี 2562 [14 ธันวาคม 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [13 ธันวาคม 2561] [อ่าน 24 ครั้ง]
การฝึกอบรมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ปี 2562 [11 ธันวาคม 2561] [อ่าน 34 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th