การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ขอให้โรงเรียนทำการบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.techno.bopp.go.th/schnet ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

                   1. การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้

                   2. การดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการใช้งานร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet)

                   3. สถานะการใช้งานอินเทอร์เน็ตโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet) สำหรับนำมาหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          ทั้งนี้ให้โรงเรียนมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและกำชับให้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และมีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง          

 

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้ง
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เมื่อวันที่ : 09 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน: 238 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovation School Summit 2018 [15 มีนาคม 2561] [อ่าน 50 ครั้ง]
โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมแลกเป้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน [13 มีนาคม 2561] [อ่าน 65 ครั้ง]
การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) [09 มีนาคม 2561] [อ่าน 238 ครั้ง]
แจ้งด่วน !! ตอนนี้ระบบ AMSS++ สามารถใช้งานได้ปกติแล้ว [03 มีนาคม 2561] [อ่าน 375 ครั้ง]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน [18 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 1142 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th