การสำรวจข้อมูลระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการใช้งานอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ขอให้โรงเรียนทำการบันทึกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ http://www.techno.bopp.go.th/schnet ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจไปใช้ประกอบการพิจารณา ดังนี้

                   1. การจัดสรรงบประมาณค่าเช่าอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาสำหรับโรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตได้

                   2. การดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์กำหนดเส้นทาง (Router) และอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Switch) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีการใช้งานร่วมกับโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet)

                   3. สถานะการใช้งานอินเทอร์เน็ตโครงการพัฒนาเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ (National Education Network : NEdNet) สำหรับนำมาหาแนวทางปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

          ทั้งนี้ให้โรงเรียนมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบและกำชับให้บันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน และมีความถูกต้องตรงกับความเป็นจริง          

 

  ไฟล์ประกอบ
หนังสือแจ้ง
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   เมื่อวันที่ : 09 มีนาคม 2561 เปิดอ่าน: 429 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลาง/ราคามาตรฐาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [20 กันยายน 2561] [อ่าน 202 ครั้ง]
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น [20 กันยายน 2561] [อ่าน 8 ครั้ง]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย [14 กันยายน 2561] [อ่าน 113 ครั้ง]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐาะนชำนาญการ [13 กันยายน 2561] [อ่าน 161 ครั้ง]
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ [13 กันยายน 2561] [อ่าน 130 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th