การพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2561

มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดรับสมัครข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปี 2561

รายละเอียดตามไฟล์แนบ ให้ผู้สนใจส่งใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ต่องรอ ให้นับวันที่มีวิท ยฐานะก่อนที่จะเลื่อนถึงวันที่อบรมวันแรกว่าครย 1 ปีเต็มหรือไม่ในกรณีที่จะอบรมวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ หรือครบ 3 ปีเต็มหรือไม่ในกรณีที่จะอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

เอกสารส่ง กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป. นภ. เขต 1  ล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ดังนี้

๑. แบบคำขอ 2 ฉบับ ตามไฟล์แนบ

๒.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะชำนาญการ กรณีจะอบรมวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ

๓.สำเนาคำสั่งแต่งคั้งให้มีวิ ทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรณีจะอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

  ไฟล์ประกอบ
กำหนดการรับสมัคร ม.บูรพา ปี 2561
แบบคำขอ
   ส่งข่าวโดย : กลุ่มบริหารงานบุคคล   เมื่อวันที่ : 08 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดอ่าน: 931 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 3 กลุ่มรายการ) [17 ธันวาคม 2561] [อ่าน 5 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานและ ครุภัณฑ์งานครัว ปี 2562 [14 ธันวาคม 2561] [อ่าน 10 ครั้ง]
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ปี 2562 [14 ธันวาคม 2561] [อ่าน 13 ครั้ง]
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 [13 ธันวาคม 2561] [อ่าน 24 ครั้ง]
การฝึกอบรมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ปี 2562 [11 ธันวาคม 2561] [อ่าน 34 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th