ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
เปิดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวินัยข้าราชการครูและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดย: กลุ่มอำนวยการ [28 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 412 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดอบรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวินัยข้าราชการครูและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด โดย: กลุ่มอำนวยการ [18 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 673 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ศูนย์เครือข่ายฯ โนนสัง 3 คือ โรงเรียนบ้านหนองปิง,บ้านตาดไฮบ้านแมดสามัคคี, บ้านวังมน,สาขาชัยมงคล, บ้านโนนตาล และบ้านโนนเมือง
ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมือง และโนนสัง โดย: กลุ่มอำนวยการ [18 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 504 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 8 ดังนี้ โรงเรียนบ้านหนองกุง โรงเรียนชุมชนนาคำไฮ และโรงเรียนบ้านกุดจิก และศูนย์เครือข่ายฯ โนนสัง 4, 6 คือโรงเรียนบ้านท่าศิลา และโรงเรียนชุมชนบ้านกุดดู่
เป็นตัวแทนรับมอบห้องสมุดเอไอเอ 27 มูลค่าล้านกว่าบาทให้กับโรงเรียนเมืองใหม่วิทยา อ.ศรีบุญเรือง โดย: กลุ่มอำนวยการ [18 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 435 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานในพิธีรับมอบอาคารห้องสมุด พร้อมครุภัณฑ์ อาทิ ตูหนังสือ ชั้นวางหนังสือ โต๊ะ เก้าอี้ หนังสือ คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เสริมสร้างทักษะด้านการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา รวมมูลค่า 1,254,622.43 บาท
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ลงนามความร่วมมือ (MOU)กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย: กลุ่มอำนวยการ [18 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 418 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.นภ.1 ร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเครือข่ายและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 39 เขต
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1441 ถึง 1441 จากทั้งหมด 1441 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลาง/ราคามาตรฐาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [20 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 206 ครั้ง
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 115 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐาะนชำนาญการ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 166 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 130 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [13 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [10 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ขอเชิญประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD) โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [07 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 288 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [06 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 242 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1421 รายการ