ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
มอบทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ ไรซิ่ง โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [11 มิถุนายน 2557] เปิดอ่าน 376 ครั้ง
นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.นภ.1และนายสุภัชรกานต์ แก้วสิงห์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้การต้อนรับนายเคนทาโร่ ซาโต้ ประธานกรรมการ และ นายชนินทร์ ลีวิโรจน์ รองประธานบริษัทไทยปาร์คเกอร์ ไรชิ่ง มอบทุนการศึกษา นักเรียนในสังกัดเป็นเงินทุนร่วม 476,000
เปิดค่ายลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง (C.A.T.C.) โดย: กลุ่มอำนวยการ [02 พฤษภาคม 2557] เปิดอ่าน 948 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการฝวึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ชั้นสูง (C.A.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
เปิดค่ายฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือปฐมวัย (C.B.T.C) โดย: กลุ่มอำนวยการ [02 พฤษภาคม 2557] เปิดอ่าน 785 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือปฐมวัย ( C.B.T.C.) รุ่นที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 28 - 30 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 501 ครั้ง
นายสมุทร สมปอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรแกนนำการจัดค่ายภาษาอังกฤษแบบเข้ม สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ฯ โซน เอ
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ชุดใหม่ โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 952 ครั้ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ประชุมคัดเลือกประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ชุดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ห้องประชุมศูนย์เครือข่ายฯ โซน ซี สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1421 ถึง 1425 จากทั้งหมด 1425 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลาง/ราคามาตรฐาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [20 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 206 ครั้ง
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [20 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 115 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐาะนชำนาญการ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 165 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 130 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลุกเสือสามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้ทั่วไป และความรู้เบื้องต้น โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [13 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 39 ครั้ง
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน http://www.obec.go.th โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [10 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 40 ครั้ง
ขอเชิญประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตของงานและร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม (ระบบHD) โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [07 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 288 ครั้ง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 4) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [06 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 49 ครั้ง
การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 242 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1421 รายการ