ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
อบรมครูโรงเรียนเอกชน โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [26 มกราคม 2558] เปิดอ่าน 148 ครั้ง
เช้าวันนี้เวลา 09.00 น.(24 มกราคม 2558) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการอบรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง สร้างสังคมดี กิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะกระบวนการคิด เพื่อพัฒนาศักยภาพครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เกิดทักษ
ประชุมผู้บรหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือน มกราคม 2558 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [24 มกราคม 2558] เปิดอ่าน 168 ครั้ง
เช้าวันนี้เวลา 09.00 น.(23 มกราคม 2558) ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ประจำเดือนมกราคม 2558 ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมนเรศวร ศูนย์เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดหนองบัวลำภู โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [24 มกราคม 2558] เปิดอ่าน 124 ครั้ง
วันนี้เวลา 14.00 น.(23 มกราคม 2558) นายชยพล ธิติศักดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2557 ณ ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล โดย: กลุ่มอำนวยการ [09 ธันวาคม 2557] เปิดอ่าน 743 ครั้ง
ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
คณะลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู เปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ 87 พรรษา องค์พระประมุขคณะลูกเสือแห่งชาติ โดย: กลุ่มอำนวยการ [25 พฤศจิกายน 2557] เปิดอ่าน 616 ครั้ง
นายชยพล ธิติศักดิ์ ผวจ.หนองบัวลำภู ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือเฉลิมพระเกียรติฯ 87 พรรษา "ลูกเสือ รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชัน" ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 กล่
<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1421 ถึง 1425 จากทั้งหมด 1425 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 3 กลุ่มรายการ) โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [17 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ครุภัณฑ์งานและ ครุภัณฑ์งานครัว ปี 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [14 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน ปี 2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [14 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 24 ครั้ง
การฝึกอบรมอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด ปี 2562 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรอง ผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C) โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [11 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 46 ครั้ง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [04 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 85 ครั้ง
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [03 ธันวาคม 2561] เปิดอ่าน 205 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [30 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 879 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นบุคลากรคณิตศาสตร์ และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [30 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 306 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1453 รายการ