ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
แสดงความยินดีกับ ดญ.ศรสวรรค์ สุภาเฮือง ซึ่งมีผลการสอบคะแนนวิชาภาษาอังกฤษ เต็ม 100 คะแนน และ ดญ.ชวพร หลงนุชาติ ดช.พงษ์พัส เลบ้านแท่น ซึ่งมีผลการสอบโอเน็ต (O-NET) คะแนนเต็ม 100 โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 105 ครั้ง
ขอแสดงความยินดีกับผู้ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ในความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง โดยในปีการศึกษา 2560 ผลการสอบโอเน็ตคะแนนเต็ม 100 คะแนน 2 รายคือ ดญ.ศรสวรรค์ สุภาเฮือง และ ดญ.ชวพร หลงนุชาติ ดช.พงษ์พัส เลบ้านแท่น
อบรมสะเต็มศึกษา ช่วงที่ 2 (ม.ต้น) โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 90 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดอบรมครูพี่เลี้ยงประจำโรงเรียนศูนย์ฝึกอบรมตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ช่วงที่ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 คน
พิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯเล่มที่ 41 โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41 จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 87 โรงเรียน
ชมรายการ "พุทเช้า ข่าว สพฐ." โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายจำนงค์ ป้องพรมมา นายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2561
สัญลักษณ์ของความเป็นไทย โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
“ธงชาติและเพลงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” เป็นคำกล่าวที่เราได้ยินกันคุ้นหูและสามารถปลูกจิตสำนึกรักชาติไทยได้อย่างดีเยี่ยม
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 1442 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา(เพิ่มเติม) โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [24 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 186 ครั้ง
การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือโครงการปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [23 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 47 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [21 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 145 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ “กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้สู่ภูมิภาค” โดย: กลุ่มอำนวยการ [17 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 102 ครั้ง
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) โดย: กลุ่มอำนวยการ [17 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 167 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาอบรม หลักสูตร“ก้าวสู่องค์การ 4.0 ในยุค Disruptive Technology อย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ” โดย: กลุ่มอำนวยการ [17 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 52 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Scienec Show) โดย: กลุ่มอำนวยการ [17 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ โดย: กลุ่มอำนวยการ [17 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 48 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการอาจารย์ผู้ช่วยผู้บำเพ็ญประโยชน์ โครงการเยาวชนยูซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดย: กลุ่มอำนวยการ [17 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [16 พฤษภาคม 2561] เปิดอ่าน 265 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1382 รายการ