ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
พิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯเล่มที่ 41 โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 33 ครั้ง
นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานพิธีอัญเชิญสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯฉบับพระราชทาน เล่มที่ 41 จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 87 โรงเรียน
ชมรายการ "พุทเช้า ข่าว สพฐ." โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 12 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วยนายจำนงค์ ป้องพรมมา นายบุญธรรม บรรเทาพิษ นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2561
สัญลักษณ์ของความเป็นไทย โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
“ธงชาติและเพลงชาติไทย คือสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจกันยืนตรงเคารพธงชาติ เพื่อเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย” เป็นคำกล่าวที่เราได้ยินกันคุ้นหูและสามารถปลูกจิตสำนึกรักชาติไทยได้อย่างดีเยี่ยม
กลั่นกรองการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 มีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 11 โรงเรียน
ผอ.เขต นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็ก โดย: กลุ่มอำนวยการ [29 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 11 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมด้วย นายจำนงค์ ป้องพรมมา รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดอำเภอเมือง
<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 6 ถึง 10 จากทั้งหมด 1441 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
สำนักงาน ก.พ จัดหลักสูตรอบรมสำหรับข้าราชการที่จะเกษียณในปีงบประมาณ 2561 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [19 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 67 ครั้ง
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย: กลุ่มอำนวยการ [17 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
รายงานงบทดลองจากระบบ GFMIS ประจำเดือน มีนาคม 2561 เผยแพร่สู่สาธารณะ โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [10 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 45 ครั้ง
การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย: กลุ่มอำนวยการ [10 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 25 ครั้ง
การสมัครคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [03 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 70 ครั้ง
สัญญาซื้อขาย ครุภัณฑ์ประจำปี พ.ศ. 2561 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [02 เมษายน 2561] เปิดอ่าน 115 ครั้ง
มาตราการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [30 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 153 ครั้ง
หลักลกสูตรโครงการพัฒนาครูรปแบบครบวงจร ของ สพฐ. ปี 2561 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [24 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 412 ครั้ง
ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ ร่างราคามาตรฐาน/ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย: [21 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 233 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมงาน Innovation School Summit 2018 โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [15 มีนาคม 2561] เปิดอ่าน 91 ครั้ง

หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 10 จากทั้งหมด 1362 รายการ