ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 โดย: กลุ่มอำนวยการ [14 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 5 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 ณ ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ประชุมเตรียมการการแข่งขันกีฬา โดย: กลุ่มอำนวยการ [09 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
นายวรรณชัย บุสนาม รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานดำเนินการประชุมการเตรียมการและมอบหมายภารกิจในการแข่งขันกีฬานักเรียนขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์" ประจำปี 2561
กิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้าวันจันทร์ โดย: กลุ่มอำนวยการ [05 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 10 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความสามัคคีในหมู่คณะ ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference) โดย: กลุ่มอำนวยการ [31 ตุลาคม 2561] เปิดอ่าน 35 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VDO Conference)ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างและครูธุรการในสังกัด
ร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกครบรอบ 108 ปี โดย: กลุ่มอำนวยการ [24 ตุลาคม 2561] เปิดอ่าน 27 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมพิธีถวายบังคมวางพวงมาลา เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว น้อมรำลึกครบรอบ 108
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1461 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ข้อมูล คู่มือ และเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการ อบรม amss สำหรับโรงเรียน โดย: กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [20 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 7719 ครั้ง
ประกาศด่วน!!!!!! โรงเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคฯให้นำเอกสารใบสำคัญรับเงิน มารับเงินที่กลุ่มนิเทศติดตามฯ ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ถ้าไม่มารับภายในวันที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [20 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 421 ครั้ง
แจ้งโรงเรียนสำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน จากงบวิกฤต และครูสาขาขาดแคลน(SP2) โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [19 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 971 ครั้ง
การพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) แบบถาวร โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [19 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 1116 ครั้ง
การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [19 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 664 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [17 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 473 ครั้ง
แบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา ปีการศึกษา 2554,2555 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [17 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 665 ครั้ง
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 824 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคลากรด้านคณิตศาสตร์ เข้าปฏิบัติหน้าที่โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 517 ครั้ง
แจ้งผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำปี 2556 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 ธันวาคม 2556] เปิดอ่าน 569 ครั้ง

<<หน้าแรก
แสดงข่าวที่ 1431 ถึง 1440 จากทั้งหมด 1440 รายการ