ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 102 ครั้ง
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แสดงสัญญลักษณ์ของความเป็นไทยและประกาศเขตสุจริต โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 92 ครั้ง
หนองบัวลำภู เขต 1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขต
"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" โดย: [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 60 ครั้ง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมบรรยายพิเศษ โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 34 ครั้ง
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมบรรยายพิเศษ
มอบทุนการศึกษา จากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัf โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 44 ครั้ง
นายจำนงค์ ป้องพรมมา รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และโดยมี คุณคุนิฮิโกะ มูรามะทสึ รองประธานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1450 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
แบบสอบถามการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูของโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: [13 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 784 ครั้ง
ถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด!!!!! ความคืบหน้า/ติดตาม การกรอกข้อมูลเพื่อใช้สำหรับจัดสรรงบประมาณประจำปี 2557 โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [13 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 1172 ครั้ง
แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าจ้าง ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ. ประจำเดือน ต.ค.55 – ก.ย.56 เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 405 ครั้ง
แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าจ้าง ตำแหน่งนักการภารโรง SP2 ประจำเดือน ต.ค.55 – ก.ย.56 เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 356 ครั้ง
แจ้งโอนเงินตกเบิกค่าจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร. ประจำเดือน ต.ค.55-ก.ย.56 เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [13 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 329 ครั้ง
แจ้งผลการพัฒนาโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซีี่ียน ระยะที่ 2 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [09 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 832 ครั้ง
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง และ โรงเรียนบ้านท่าศิลา ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้แทนระดับจังหวัด เพื่อเข้ารับการประเมินโครงการนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2556 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [09 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 442 ครั้ง
กำหนดการประเมินภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2557 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [07 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 2923 ครั้ง
แจ้งโรงเรียนแก้ไขคำสั่งจ้าง(งบวิกฤต) ระหว่าง 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [07 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 656 ครั้ง
รายงานการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2557 โดย: กลุ่มอำนวยการ [07 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 497 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1391 ถึง 1400 จากทั้งหมด 1421 รายการ