ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
"สพฐ.เกมส์"ประจำปี 2561 ระดับเขตพื้นที่ฯ โดย: กลุ่มอำนวยการ [16 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 8 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน "สพฐ.เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่ฯ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561
ประชุมสภากาแฟ ที่ภูพานน้อย โดย: กลุ่มอำนวยการ [16 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 14 ครั้ง
นายเกิดมี สอนเมือง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พร้อมคณะ ร่วมประชุมสภากาแฟ ณ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเทวศน์ภูพานน้อย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู
ประชุมทางไกล การรายงานจำนวนนักเรียน โดย: กลุ่มอำนวยการ [15 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมการประชุมทางไกลรับทราบนโยบายการปฏิบัติและข้อสั่งการที่หน่วยงานในสังกัดต้องดำเนินการเกี่ยวกับการรายงานจำนวนนักเรียน เพื่อแก้ปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริง
จัดตั้งงบประมาณปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง โดย: กลุ่มอำนวยการ [15 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 13 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปี 2563 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมภูเก้าภูพานคำ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 โดย: กลุ่มอำนวยการ [14 พฤศจิกายน 2561] เปิดอ่าน 9 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” และ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2561 ณ ห้องประชุมนครเขื่อนขันธ์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1465 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ติดต่อขอรับหนังสือรับรองภาษี ประจำปี 2556 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [12 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 548 ครั้ง
แจ้งโอนเงินรางวัล ประจำปีงบประมาณ 2554 เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [10 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 874 ครั้ง
แจ้ง โรงเรียนในสังกัด แก้ไขคำสั่งจ้าง ครูอัตราจ้าง งบ SP2 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [10 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 805 ครั้ง
รายงานผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำเดือนมกราคม 2557 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [07 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 594 ครั้ง
ข้อมูลอัตรากำลัง และตำแหน่งว่างในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [06 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 1402 ครั้ง
การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน และบุคลากรทางการศึกษา โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 1035 ครั้ง
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกเสนอ ก.ค.ศ โดย: กลุ่มอำนวยการ [27 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 933 ครั้ง
แจ้งโอนเงินค่าจ้างชั่วคราว(ตกเบิก)ตำแหน่ง นักการภารโรง(วิกฤต) ประจำเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [27 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 660 ครั้ง
ถึงโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด เรื่อง สำรวจการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [22 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 695 ครั้ง
คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการสอบ O-NET ป.6 , ม.3 โดย: [21 มกราคม 2557] เปิดอ่าน 1420 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1391 ถึง 1400 จากทั้งหมด 1440 รายการ