ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [25 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 299 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [24 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 106 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 214 ครั้ง
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แสดงสัญญลักษณ์ของความเป็นไทยและประกาศเขตสุจริต โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 111 ครั้ง
หนองบัวลำภู เขต 1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขต
"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" โดย: [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 70 ครั้ง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1452 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
การรายงานผลการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2556 ของสถานศึกษา โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [18 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 610 ครั้ง
แจ้งโอนเงินค่าจ้างชั่วคราว(ตกเบิก)ตำแหน่ง ครูวิทย์-คณิต ประจำเดือนตุลาคม 2555 - กันยายน 2556 โดย: [18 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 358 ครั้ง
หนังสือแจ้ง เรื่อง ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [14 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 521 ครั้ง
แบบตอบรับ มหกรรมคุณภาพการศึกษา (การประเมินคุณภาพภายนอกเชิงพื้นที่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [14 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 402 ครั้ง
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี2557 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 627 ครั้ง
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2557 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [13 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 495 ครั้ง
ด่วนที่สุด.. ขอเชิญเข้าร่วมการประเมินคุณภาพเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2557 เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [13 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 417 ครั้ง
การรายงานผลการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 บนเว็บไซต์ โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [12 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 1205 ครั้ง
สรุปผลการประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [12 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 555 ครั้ง
รายงานการประชุุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้่งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๗ โดย: [12 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 397 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1341 ถึง 1350 จากทั้งหมด 1427 รายการ