ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แสดงสัญญลักษณ์ของความเป็นไทยและประกาศเขตสุจริต โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 36 ครั้ง
หนองบัวลำภู เขต 1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขต
"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" โดย: [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 29 ครั้ง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมบรรยายพิเศษ โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 19 ครั้ง
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมบรรยายพิเศษ
มอบทุนการศึกษา จากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัf โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 23 ครั้ง
นายจำนงค์ ป้องพรมมา รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และโดยมี คุณคุนิฮิโกะ มูรามะทสึ รองประธานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย: กลุ่มอำนวยการ [14 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 78 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป. , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1449 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 832 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 536 ครั้ง
รายงานผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 354 ครั้ง
การสำรวจข้อมูลการสอนภาคเรียนที่ 2 /2556 โดย: [04 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 805 ครั้ง
แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน เงินเดือนย่อย ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 57 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [03 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 499 ครั้ง
ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: กลุ่มอำนวยการ [03 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 572 ครั้ง
แจ้ง โรงเรียนที่มีพนักงานราชการ ปรับค่าจ้าง 1 มกราคม 2557 ตามรายชื่อที่แนบ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [28 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 929 ครั้ง
การรายงานผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) ผ่านระบบออนไลน์ โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [27 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 833 ครั้ง
การดำเนินการสอบวัดความสามารถในการอ่าน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [25 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 1304 ครั้ง
อนุมัติแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2557 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [25 กุมภาพันธ์ 2557] เปิดอ่าน 661 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1341 ถึง 1350 จากทั้งหมด 1409 รายการ