ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แสดงสัญญลักษณ์ของความเป็นไทยและประกาศเขตสุจริต โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
หนองบัวลำภู เขต 1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขต
"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" โดย: [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมบรรยายพิเศษ โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 7 ครั้ง
เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมในองค์กร และการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมบรรยายพิเศษ
มอบทุนการศึกษา จากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัf โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 6 ครั้ง
นายจำนงค์ ป้องพรมมา รอง ผอ.สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เป็นประธานพิธีรับมอบทุนการศึกษา จากบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด และโดยมี คุณคุนิฮิโกะ มูรามะทสึ รองประธานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดย: กลุ่มอำนวยการ [14 มิถุนายน 2561] เปิดอ่าน 65 ครั้ง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 กับ รอง ผอ.สพป. , ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1449 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
ถึงทุกโรงเรียนในสังกัด .....การประชุมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา(EMIS) โดย: กลุ่มนโยบายและแผน [10 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 542 ครั้ง
ข้อสอบ LAS โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [10 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 34504 ครั้ง
การรายงานผ่านระบบรายงานผลผ่านจุดเน้นออนไลน์ โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [07 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 522 ครั้ง
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 611 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 831 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 535 ครั้ง
รายงานผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [04 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 353 ครั้ง
การสำรวจข้อมูลการสอนภาคเรียนที่ 2 /2556 โดย: [04 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 804 ครั้ง
แจ้งโอนเงินค่าเช่าบ้าน เงินเดือนย่อย ค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร เมื่อวันที่ 27 ก.พ. 57 โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [03 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 497 ครั้ง
ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งกรรมการผู้แทนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย: กลุ่มอำนวยการ [03 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 571 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1321 ถึง 1330 จากทั้งหมด 1393 รายการ