ข่าวกิจกรรมจากจาก สพป.นภ.1
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [25 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 289 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [24 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 103 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดย: สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [14 กันยายน 2561] เปิดอ่าน 212 ครั้ง
การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 แสดงสัญญลักษณ์ของความเป็นไทยและประกาศเขตสุจริต โดย: กลุ่มอำนวยการ [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 109 ครั้ง
หนองบัวลำภู เขต 1 ยืนตรงเคารพธงชาติ ร่วมร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฎิญญาเขตพื้นที่สุจริต เพื่อเป็นการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขต
"วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ" โดย: [11 กรกฎาคม 2561] เปิดอ่าน 68 ครั้ง
นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ในนามผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารีเป็นประธานพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561
หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1 ถึง 5 จากทั้งหมด 1452 รายการ
ข่าวประชาสัมพันธ์จาก สพป.นภ.1
รายงานผลการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประจำเดือนมีนาคม 2557 โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [03 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 471 ครั้ง
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เข้มลดเด็กตายช่วงปิดเทอมด้วยกิจกรรมฝึกทักษะว่ายน้ำเอาตัวรอด ช่วยชีวิตผู้อื่น“มาตรการและแนวทางการสร้างความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน 3 นาที 15 เมตร” ประจำปีการศึกษา 2556 โดย: กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา [02 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 390 ครั้ง
การฝึกอบรมทักษะปฏิบติการด้านความปลอดภัยทางน้ำแก่นักเรียน"มาตรการฯ 3 นาที 15 เมตร" โดย: [02 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 410 ครั้ง
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 โดย: กลุ่มอำนวยการ [02 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 531 ครั้ง
เชิญประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เสนอขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [01 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 462 ครั้ง
รายชื่อโรงเรียนที่ยังไม่ส่งรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะด้านเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2556 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [01 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 761 ครั้ง
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ชั้นสูง (S.A.T.C) โดย: [01 เมษายน 2557] เปิดอ่าน 477 ครั้ง
ประกาศรับสมัครสรรหาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกาาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ โดย: กลุ่มบริหารงานบุคคล [31 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 325 ครั้ง
แจ้งผู้มีสิทธิ์ ตามรายชื่อแนบ รวม 51 ราย รับเงินค่าการศึกษาบุตรภาคเรียนที่ 2/2556 เพิ่มเติม โดย: กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ [31 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 373 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อนครูเพื่อการพัฒนาสำหรับอาสาสมัครหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมรกา รุ่นที่ 127 โดย: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ [28 มีนาคม 2557] เปิดอ่าน 502 ครั้ง

<<หน้าแรก หน้าสุดท้าย >>
แสดงข่าวที่ 1321 ถึง 1330 จากทั้งหมด 1427 รายการ