สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
โรงเรียนบ้านท่าศิลา
509
2
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
509
3
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน
549
4
โรงเรียนนิคมพัฒนา 6
979
5
โรงเรียนนิคมสงคราะห์ 3
540
6
โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน
800
7
โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
1000
8
โรงเรียนปรางค์กู่
745
9
โรงเรียนโสกแคนหนองหญ้าปล้อง
1048
10
นายอุทัย เมืองคุณ (ผอ.กลุ่มนิเทศ)
500
11
ร้านโนนสังสหภัณฑ์
200
12
แม่บัวลี ภูมิยิ่ง พร้อมครอบครัว
500
13
นางพิกุล มูลแก้ว (ร้านชินกรซุปเปอร์สโตร์โนนสัง)
200
14
นางพนิดา นูนาเหนือ
200
15
นางสาวชุติมา เบญจวงค์ลิขิต
200
16
นางอภิญญา กลางประพันธ์
500
17
นางสาวจามจุรี โปร่งพรมมา
100
18
จากต้นกฐินของ สพป.นภ.1
500
19
คุณไพรัช ศักดิ์สุรีย์มงคล
1000
20
สมาคม ฌสอน.
2099
21
นางภัทนาพร เหล่าคนค้า
1000
22
ผอ.ชุมพร พล้าจังวาง (โรงเรียนดงใหญ่)
500
23
กลุ่มหนองอ้อ-โนนหวาย
849
24
โรงเรียนบ้านหมากดูมดอนยานาง
420
25
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
3200

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1564 ครั้ง