สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
1715
2
โรงเรียนหนองกุงจารย์ผางวิทยา
900
3
โรงเรียนโคกม่วงประชาสรรค์
1000
4
โรงเรียนบ้านข่าน้อย
759
5
โรงเรียนบ้านโคกม่วงชุม
500
6
โรงเรียนบ้านโนนตาล
500
7
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
915
8
โรงเรียนบ้านห้วยบง
694
9
โรงเรียนหนองปิงบุ่งบกวิทยา
1155
10
โรงเรียนชุมชนโรงเรียนบ้านกุดดู่
2000
11
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 2
700
12
โรงเรียนบ้านกุดคอเมย
1251
13
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
1420
14
โรงเรียนบ้านโสกช้าง
1000
15
โรงเรียนบ้านหนองเม็ก
1320
16
โรงเรียนบ้านหัวขัว
1400
17
นิคมโคกม่วงศรีสมพร
500
18
โรงเรียนบ้านกุดกวางสร้อย
570
19
โรงเรียนบ้านถิ่น
1439
20
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
700
21
โรงเรียนบ้านโสกก้านเหลือง
500
22
โรงเรียนบ้านหนองเล้าข้าว
500
23
โรงเรียนบ้านหินสิ่ว
609
24
โรงเรียนบ้านกุดฉิม
509
25
โรงเรียนบ้านค้อ
950

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1556 ครั้ง