สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
โรงเรียนบ้านหนองผือท่าปากเป่ง
500
2
โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง
500
3
โรงเรียนบ้านคอกวัว
400
4
โรงเรียนบ้านนาสำราญรุ่งเรือง
500
5
โรงเรียนโรงเรียนบ้านผาสุก,ผาเสด็จ,ผาสวรรค์
1000
6
โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว
649
7
โรงเรียนบ้านหนองคังคา
300
8
โรงเรียนกุดหานสามัคคี
700
9
โรงเรียนบ้านนาชุมแสง
1000
10
โรงเรียนบ้านนาทม
500
11
โรงเรียนบ้านโนนเสถียร
1200
12
โรงเรียนบ้านวังคูณ
499
13
โรงเรียนบ้านสำราญสุข
840
14
หนองแกสระแก้ววิทยา
1557
15
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ 4
340
16
โรงเรียนบ้านโนนสงเปลือย
1000
17
โรงเรียนบ้านโสกจาน
477
18
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
2206
19
โรงเรียนบ้านโคกป่ากุง
1440
20
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
700
21
โรงเรียนบ้านท่าลาด
3500
22
โรงเรียนบ้านโนนปอแดง
500
23
โรงเรียนบ้านหนองกุงคำไฮ
1000
24
โรงเรียนบ้านหนองตานา
500
25
โรงเรียนบ้านหนองสะแบง
1509

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1559 ครั้ง