สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
โรงเรียนบ้านทรายมูล
1100
2
โรงเรียนบ้านบุ่งแก้วน้ำลัด
400
3
โรงเรียนบ้านหนองขามท่างาม
1000
4
โรงเรียนบ้านหนองโน
500
5
โรงเรียนบ้านหนองอุ
500
6
บ้านโนนคูณวิทยา
1020
7
โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
900
8
โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
1019
9
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด
600
10
โรงเรียนบ้านวังโปร่ง
300
11
โรงเรียนบ้านวังโพนคึมน้ำเกลี้ยง
260
12
โรงเรียนบ้านห้วยบง (ธ.กรุงเทพฯ19)
640
13
โรงเรียนบ้านหินตลาดศรีสง่าวิทยา
1500
14
โรงเรียนหินตลาดศรีสาขาศรีภูทอง
500
15
โรงเรียนโคกม่วงทองวิทยา
300
16
โรงเรียนชุมชนโรงเรียนบ้านนากอก
800
17
โรงเรียนนาหนองทุ่มตาลเดี่ยวสระแก้วฯ
550
18
โรงเรียนบ้านกุดดุกสุขเกษม
620
19
โรงเรียนบ้านแกท่าวารี
600
20
โรงเรียนบ้านโคกล่าม
510
21
โรงเรียนบ้านโคกสนั่น
500
22
โรงเรียนบ้านโนนข่า(พอง)
400
23
โรงเรียนบ้านโนนงาม
800
24
โรงเรียนบ้านโนนสำราญสมสนุก
550
25
โรงเรียนบ้านวังไฮ
480

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1560 ครั้ง