สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
โรงเรียนกุดจิกวิทยา
1555
2
โรงเรียนบ้านนาดี"คุรุราษฎร์บำรง"
1500
3
โรงเรียนบ้านโนนสว่าง
1000
4
โรงเรียนบ้านโปร่งแจ้ง
500
5
โรงเรียนบ้านมอใต้
533
6
โรงเรียนบ้านหนองม่วงชมพูทอง
1014
7
โรงเรียนบ้านห้วยกวางทอง
399
8
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่
500
9
โรงเรียนเมืองใหม่วิทยา
3000
10
โรงเรียนบ้านโคกสูงโคกสวรรค์
780
11
โรงเรียนบ้านนาแพง
500
12
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
1000
13
โรงเรียนบ้านหนองแตง
340
14
โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย
500
15
โรงเรียนบ้านห้วยหว้าวังทอง
500
16
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
600
17
โรงเรียนบ้านดอนเกล็ด
500
18
โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง
758
19
โรงเรียนบ้านโนนหว้าทอง
1021
20
โรงเรียนบ้านป่าคา
500
21
โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนสวนกล้วย
1700
22
โรงเรียนบ้านสันป่าพลวง
500
23
โรงเรียนฝายหินประชารักษ์
1000
24
โรงเรียนดอนปอวิทยา
1520
25
โรงเรียนบ้านดอนข่า
500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1563 ครั้ง