สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
โรงเรียนบ้านโคกกลางโนนงาม
460
2
โรงเรียนบ้านดอนยางนาง
500
3
โรงเรียนบ้านหนองบัวโซม
500
4
โรงเรียนบ้านหนองปลาขาว
465
5
โรงเรียนบ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
1000
6
โรงเรียนบ้านหินลับศิลามงคล
1739
7
โรงเรียนบ้านโนนทัน
1000
8
โรงเรียนบ้านภูพานคำ
1216
9
โรงเรียนบ้านลำภู
549
10
โรงเรียนบ้านอ่างบูรพา
200
11
โรงเรียนร่มเกล้า
2200
12
โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู
2500
13
โรงเรียนทุ่งโปร่งประชาสรรค์
1200
14
โรงเรียนบ้านกุดจิก
500
15
โรงเรียนบ้านโนนอุดม
586
16
โรงเรียนบ้านหนองกุง
520
17
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
641
18
โรงเรียนยางหลวงพิทยาคม
785
19
โรงเรียนบ้านโคกกุง
1133
20
โรงเรียนบ้านดอนนาดี
500
21
โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง
700
22
โรงเรียนบ้านบุ่งบก
699
23
โรงเรียนบ้านลาด
790
24
โรงเรียนบ้านห้วยหามต่าง
500
25
โรงเรียนป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกุล
1000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1555 ครั้ง