สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
โรงเรียนพิศาลวิทยา
500
2
โรงเรียนบ้านวังน้ำขาวชนูปภัมภ์
1300
3
โรงเรียนบ้านกุดเต่า
500
4
โรงเรียนบ้านทรายงาม
839
5
โรงเรียนบ้านนามะเฟือง
1506
6
โรงเรียนบ้านนาอ่าง
360
7
โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
360
8
โรงเรียนบ้านหนองศาลาโนนสว่าง
500
9
โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง
1000
10
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
2327
11
โรงเรียนบ้านพร้าว
900
12
โรงเรียนบ้านห้วยค้อ
500
13
โรงเรียนบ้านนาเลิง
1500
14
โรงเรียนบ้านนาวังเวิน
750
15
โรงเรียนบ้านเพ็กเฟื้อย
500
16
โรงเรียนบ้านหนองผำโคกสวรรค์
690
17
โรงเรียนบ้านห้วยโจด
1394
18
โรงเรียนบ้านห้วยลึก
1288
19
โรงเรียนบ้านดอนหัน
309
20
โรงเรียนบ้านดินทรายอ่อน
1000
21
โรงเรียนบ้านโนนม่วง
570
22
โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์หนองแก
1000
23
บ้านหัวนาศึกษาวิทย์
1500
24
โรงเรียนบ้านกองแป่มหนองสวรรค์
500
25
โรงเรียนบ้านคึมชาดห้วยบง
500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1558 ครั้ง