สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภุ เขต 1
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างฐานพระพุทธรูป สมทบทุนก่อตั้งมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุดรธานี และโครงการสร้างบ้าน 89 หลังคืนความสุขสู่ลูก สพฐ.
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระชนมายุครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 วันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2558 ตรงกับวันแรม 14 ค่ำ เดือน 8 อธิกมาส)
เพิ่มข้อมูล/กลับหน้าหลัก
ค้นหา : ชื่อ หน่วยงาน
#
ชื่อ-นามสกุล
หน่วยงาน
จำนวนเงิน
1
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
อาสนะ 200
2
นายบุญธรรม บรรเทาพิษ
ผ้าห่ม 450
3
นางอภิรดี อ้วนสาเล
มุ้ง 150
4
นางสาวยุวธิดา ยุงไธสง
มุ้ง 150
5
นางสาวสุวดี ดีเสมอ
ร่ม 160
6
นางสาวนัทธมน แก้วงาม
รองเท้า 200
7
นายอักษร เทียนสื่อเจริญ
รองเท้า 100
8
นางสาวนุสสรา แผ่นทอง
ชุดพาข้าว 280
9
นายไชยัณต์ โพลังกา
ปื่นโต 100
10
นางสาวดวงแข ศรีพรรณ
กระโถน 65
11
นางเกษร ชินวัง
กระโถน 65
12
นายกฤษ+อัจฉริยา พงศ์ภูริจำรัส
ธงกฐิน 450
13
นายปัญญา แก้วเกิด
มีด 100
14
นางสาวจรินุช เสมาเพชร
มีด 100
15
นางสาวอนุสรา จิตไธสง
เลื่อย 100
16
นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง
หมอขิด 140
17
นางเกษร ชินวัง
ไม้กวาด 200
18
นางพิสมัย ศรีพรรณ์
สมุด-ดินสอ 220
19
นายไชยัณต์ โพลังกา
เครื่องไทยธรรม 120
20
นายประดิษฐ์ ศรีลุนช่าง
เครื่องไทยธรรม 120
21
นางอภิญญา กลางประพันธ์
เหรียญโปรยทาน 450
22
ผอ.บุญจัทร์ จันทร์ชมภู
ปัจจัยถวายพระคุณเจ้า 500
23
ผอ.สนธิ วิริยะกุล
ปัจจัยถวายพระคุณเจ้า 500
24
ผอ.ประมวล กองวงศ์
ปัจจัยถวายพระคุณเจ้า 500
25
ผอ.สุพจน์ อุภัยพรม
ปัจจัยถวายพระคุณเจ้า 500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 
 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้ 1562 ครั้ง