การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) ประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่สายตาโลก ระหว่างวันที่ 20-26 ธันวาคม 2556 ณ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี

โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2556 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเินินเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ ดังกล่าว ในงานนิทรรศการแสดงผลงาน และการประชุมวิชาการ แสดงผลงานนักเรียน นักศึกษา สมาชิกพฤกษศาสตร์โรงเรียน แสดงผลงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ นักวิจัยและนักวิชาการ  นิทรรศการของประชาชนและเครือข่ายเกษตรกร  และปราชญ์ชาวบ้าน รายละเอียดเพิ่มเติม ดูได้ืีัั่ที่ http://www.rspg.or.th

 

 
   ส่งข่าวโดย : นางอณัญญา กุลทอง   เมื่อวันที่ : 06 พฤศจิกายน 2556 เปิดอ่าน: 823 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.74   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามแบบ (ปพ.3) [20 มีนาคม 2561] [อ่าน 187 ครั้ง]
การยกเลิกแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ปพ.1) [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 855 ครั้ง]
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 152 ครั้ง]
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [02 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 174 ครั้ง]
สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [24 มกราคม 2561] [อ่าน 304 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th