ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2557

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน

ตามที่  สพป.นภ.เขต 1  ได้ส่งประกาศ  เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1  ปีการศึกษา  2557  และปฏิทินการรับนักเรียน  ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.นภ. เขต 1  จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการ  ดังนี้

        1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557

         2.ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557  ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย

    รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน
   ส่งข่าวโดย : นางวิลาสินี สมใจ   เมื่อวันที่ : 10 มีนาคม 2557 เปิดอ่าน: 321 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 [19 มกราคม 2561] [อ่าน 3 ครั้ง]
ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน โปรแกรม schoolmis ของโรงเรียนในสังกัด สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [02 สิงหาคม 2560] [อ่าน 118 ครั้ง]
PowerPoint ประกอบการอบรม วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 [25 กรกฎาคม 2560] [อ่าน 100 ครั้ง]
ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน (ใช้รหัส 10 หลักของโรงเรียน) สำหรับระบบฐานข้อมูล ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน SPC [24 กรกฎาคม 2560] [อ่าน 760 ครั้ง]
การดำเนินการจัดเก็บข้อมูลผลการเรียนของนักเรียน (SchoolMIS) [18 เมษายน 2559] [อ่าน 210 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th