ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน ปีการศึกษา 2557

การจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน

ตามที่  สพป.นภ.เขต 1  ได้ส่งประกาศ  เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู  เขต  1  ปีการศึกษา  2557  และปฏิทินการรับนักเรียน  ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ  ดังนั้นเพื่อให้การรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สพป.นภ. เขต 1  จึงขอให้สถานศึกษาดำเนินการ  ดังนี้

        1.จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557

         2.ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน  ปีการศึกษา  2557  ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย

    รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายนี้

 

 

 

  ไฟล์ประกอบ
ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน
   ส่งข่าวโดย : นางวิลาสินี สมใจ   เมื่อวันที่ : 10 มีนาคม 2557 เปิดอ่าน: 414 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.29.214.73   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การรายงานผู้สำเร็จการศึกษา ตามแบบ (ปพ.3) [20 มีนาคม 2561] [อ่าน 187 ครั้ง]
การยกเลิกแบบพิมพ์ทางการศึกษา (ปพ.1) [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 855 ครั้ง]
การสั่งซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา [12 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 152 ครั้ง]
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 [02 กุมภาพันธ์ 2561] [อ่าน 174 ครั้ง]
สมัครเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) [24 มกราคม 2561] [อ่าน 304 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th