ขั้นตอนขออนุญาตเผยแพร่บทความทางวิชาการบนเว็บไซต์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

ขั้นตอนขออนุญาตเผยแพร่บทความทางวิชาการบนเว็บไซต์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

1. ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ขออนุญาตเผยแพร่ผลงาน

2. รอกระบวนนำเสนอ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 เพื่อพิจารณา

3. หาก สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 พิจารณาอนุญาตแล้ว จะดำเนินการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1

4. ส่งหนังสือแจ้งเจ้าของผลงานทราบ และสิ้นสุดกระบวนการขออนุญาตเผยแพร่ผลงานในครั้งนั้น

****หากมีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.หนองบัวลำภู เขต 1  โทร 042-360661 , 0868706758

 
   ส่งข่าวโดย : สพป.หนองบัวลำภู เขต 1   เมื่อวันที่ : 01 กรกฎาคม 2558 เปิดอ่าน: 150 ครั้ง ปิดหน้าต่าง
ไอพี:: 202.143.164.89   
Comments with Facebook
5 ข่าวล่าสุดในหมวดเดียวกัน
การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนการสอน โดยการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา [25 เมษายน 2560] [อ่าน 53 ครั้ง]
การพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ โดยการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านการเขียนมาตราตัวสะกดไทย สำหรับนักเเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 1 หนองบัวลำภู [14 มกราคม 2559] [อ่าน 310 ครั้ง]
รายงานผลการพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระที่ 1 การดำรงชีวิตและครอบครัว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - เพชราภรณ์ ประยูรโต [24 พฤศจิกายน 2558] [อ่าน 840 ครั้ง]
ขั้นตอนขออนุญาตเผยแพร่บทความทางวิชาการบนเว็บไซต์ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 [01 กรกฎาคม 2558] [อ่าน 150 ครั้ง]
การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เรื่องอุบัติเหตุในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านโนนสูงใหม่วังทอง -วารุณี ชุมภูปิก [01 กรกฎาคม 2558] [อ่าน 183 ครั้ง]

ปิดหน้าต่าง


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
@Power by sumphan214@hotmail.com,sumphan@nongkhai2.moe.go.th